Regulaminy


Regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

  1. Regulamin Działalności Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA
  2. Regulamin e-BOK
  3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM WOLA
  4. Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali w SM WOLA
  5. Regulamin przeprowadzania przetargów w celu zawierania umowy i przeniesienia własności lokali wolnych w sensie prawnym
  6. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu wkładów budowlanych
  7. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu wkładów zaliczkowych.
  8. Regulamin funduszu zasobowego
  9. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA
  10. Regulamin umieszczania szyldów i reklam na terenie i budynkach własnościowych SM WOLA oraz ustalenia opłat za umieszczenie reklam
  11. Regulamin użytkowania miejsc postojowych w lokalach garażowych wielostanowiskowych i parkingach wielopoziomowych w SM WOLA
  12. Regulamin w sprawie zasad korzystania z miejsc postojowych na parkingach ogrodzonych usytuowanych na nieruchomościach należących do SM WOLA
  13. Regulamin Zarządu SM WOLA
  14. Regulamin windykacji
  15. Zasady zawierania umów na wynajem pomieszczeń
  16. Zasady przeprowadzania montażu, wymiany lub legalizacji indywidualnych urządzeń pomiarowych tj. wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów…
  17. Zasady Rozliczania Kosztów Eksploatacji GZM SM WOLA