Regulaminy


Regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

 1. Regulamin Działalności Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA
 2. Regulamin e-BOK
 3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM WOLA
 4. Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali w SM WOLA
 5. Regulamin przeprowadzania przetargów w celu zawierania umowy i przeniesienia własności lokali wolnych w sensie prawnym
 6. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu wkładów budowlanych
 7. Regulamin funduszu zasobowego
 8. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA
 9. Regulamin umieszczania szyldów i reklam na terenie i budynkach własnościowych SM WOLA oraz ustalenia opłat za umieszczenie reklam
 10. Regulamin użytkowania miejsc postojowych w lokalach garażowych wielostanowiskowych i parkingach wielopoziomowych w SM WOLA
 11. Regulamin w sprawie zasad korzystania z miejsc postojowych na parkingach ogrodzonych usytuowanych na nieruchomościach należących do SM WOLA
 12. Regulamin Zarządu SM WOLA
 13. Zasady zawierania umów na wynajem pomieszczeń
 14. Zasady przeprowadzania montażu, wymiany lub legalizacji indywidualnych urządzeń pomiarowych tj. wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów…
 15. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji GZM w SM WOLA