Regulaminy


Regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

 1. Regulamin Działalności Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA
 2. Regulamin eBOK
 3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM WOLA
 4. Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali w SM WOLA
 5. Regulamin przeprowadzania przetargów w celu zawierania umowy i przeniesienia własności lokali wolnych w sensie prawnym
 6. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu wkładów budowlanych
 7. Regulamin funduszu zasobowego
 8. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA
 9. Regulamin umieszczania szyldów i reklam na terenie i budynkach własnościowych SM WOLA oraz ustalenia opłat za umieszczenie reklam
 10. Regulamin w sprawie zasad korzystania z miejsc postojowych na parkingach ogrodzonych usytuowanych na nieruchomościach należących do SM WOLA
 11. Regulamin użytkowania miejsc postojowych w lokalach garażowych wielostanowiskowych i parkingach wielopoziomowych w SM WOLA
 12. Regulamin Zarządu SM WOLA
 13. Zasady zawierania umów na wynajem pomieszczeń
 14. Zasady przeprowadzania montażu, wymiany lub legalizacji indywidualnych urządzeń pomiarowych tj. wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów…
 15. Zasady Rozliczania Kosztów Eksploatacji GZM w SM WOLA