Rada Nadzorcza


Informujemy, że protokoły i uchwały z posiedzenia Rady Nadzorczej publikowane są wyłącznie dla zalogowanych członków Spółdzielni SM WOLA.

Dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie dokumentów jest zabronione.


SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ KADENCJI 2022-2025


Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór nad działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi 28 członków, którzy wybierani są spośród wszystkich członków SM WOLA w głosowaniu tajnym na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia SM WOLA.
PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ PLENARNYCH RADY NADZORCZEJ