Osiedle Bemowo IV

Informujemy, że protokoły i uchwały z posiedzenia Rady Osiedla Bemowo IV publikowane są wyłącznie dla zalogowanych członków Spółdzielni SM WOLA.

Dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie dokumentów jest zabronione.


SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO IV W KADENCJI 2022-2025


Rada Osiedla jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór nad działalnością Administracji Osiedla Bemowo IV.

W skład Rady Osiedla wchodzi 21 członków, którzy wybierani są spośród członków Osiedla Bemowo IV SM WOLA w głosowaniu tajnym na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia SM WOLA.
Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1700 – 1800
w biurze Administracji Osiedla Bemowo IV ul. Wolfkego 14 pok. nr 7.

PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY OSIEDLA