Osiedle Bemowo IV

Informujemy, że protokoły i uchwały z posiedzenia Rady Osiedla Bemowo IV publikowane są wyłącznie dla zalogowanych członków Spółdzielni SM WOLA przez okres jednego miesiąca, odpowiednio od daty zatwierdzenia protokołu i podjęcia uchwały.

Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie dokumentów jest zabronione.


SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO IV W KADENCJI 2022-2025


Rada Osiedla jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór nad działalnością Administracji Osiedla Bemowo IV.

W skład Rady Osiedla wchodzi 21 członków, którzy wybierani są spośród członków Osiedla Bemowo IV SM WOLA w głosowaniu tajnym na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia SM WOLA.
PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY OSIEDLA


Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1700 – 1800 w biurze Administracji Osiedla Bemowo IV ul. Wolfkego 14 pok. nr 7.