O nas


Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA jest jedną z największych warszawskich spółdzielni, odznaczoną Mazowieckim Certyfikatem „Rzetelna Instytucja”.

Została założona na Zebraniu Założycielskim dn. 21.11.1978 r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi dn. 15.12.1978 r. Działalność gospodarczą rozpoczęła z początkiem 1979 r.

W grudniu 2018 roku spółdzielnia obchodziła swoje 40-lecie działalności na rynku.

Działalność spółdzielni polega na prowadzeniu gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzaniu majątkiem Spółdzielni, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz wdrażaniu nowych technologii w celu ograniczania zużycia energii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA działa w zdecentralizowanym modelu zarządzania, polegającym na wyodrębnieniu organizacyjnym i finansowym poszczególnych administracji osiedli Bemowo I/II, Bemowo IV, Górce oraz administracji zasobów przy  ul. Rzymowskiego i Niegocińskiej na Mokotowie.

Aktualny stan zasobów SM WOLA wynosi 205 zasiedlonych budynków o łącznej powierzchni użytkowej 721,7 tys m²., co przekłada się na 12 160 lokali mieszkalnych oraz 383 lokale użytkowe.

ZASOBY I CHARAKTERYSTYKA OSIEDLI

BEMOWO I / IIBEMOWO IVGÓRCE
73 budynków mieszkalnych na obszarze 35,5 ha69 budynków mieszkalnych na obszarze 39,37 ha61 budynków mieszkalnych na obszarze 31,57 ha
125 lokali użytkowych157 lokali użytkowych99 lokali użytkowych
4 budynki handlowo-usługowe8 budynków handlowo-usługowych19 budynków handlowo-usługowych
1 garaż wolnostojący
1 garaż wolnostojący
2 garaże wolnostojące
6 parkingów społecznych11 parkingów społecznych7 parkingów społecznych
2 parkingi administracyjne (grodzone)
1 parking administracyjny (monitorowany)
5 placów zabaw12 placów zabaw10 placów zabaw
2 boiska sportowe
6 boisk sportowych3 boiska sportowe
3 siłownie plenerowe
4 siłownie plenerowe
2 korty tenisowe
2 siłownie plenerowe

Zasoby SM WOLA utrzymywane są w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, dzięki szeroko zakrojonej działalności remontowej i konserwacyjnej.

SM WOLA prowadzi również działalność kulturalno-edukacyjno-sportową w dwóch placówkach Ośrodka Kultury i Edukacji zlokalizowanych na Bemowie i Górcach. Działalność społeczno-kulturalna SM WOLA została doceniona nadaniem wielu wyróżnień.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Spółdzielnia zrealizowała inwestycje o łącznej powierzchni ponad 40 tys. m², m.in. przy ulicach Stawki, Wrocławskiej, Powstańców Śląskich, w Wilanowie, a także w Pruszkowie. Wszystkie realizacje charakteryzuje nowoczesny design, funkcjonalność i wysoka jakość wykonania. 40-letnie doświadczenie na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz nieruchomości to rzetelność i gwarancja bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA.