Widawska 10


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA
Biuro Zarządu
          ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227
          01-466 Warszawa
 sekretariat@smwola.com.pl

Obowiązki administratora budynku przy ul. Widawskiej 10 pełnią:

Andrzej Panecki

531 533 044

a.panecki@smwola.com.pl


Małgorzata Zimoń 

506 164 072 

m.zimon@smwola.com.pl

 KONTAKT DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

PRZYPOMINAMY

Należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Od 01 stycznia 2012 każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego. W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego.
Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe. Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń.


22 44 07 412

OGŁOSZENIA I DOKUMENTY