Finansowo-Księgowy


ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie ogółu spraw finansowo-księgowych, zgodnie z wymogami prawa i wewnętrznymi regulacjami dla zagwarantowania poprawności i rzetelności ewidencjonowania operacji gospodarczych, rozliczeń oraz informacji o osiąganych wynikach gospodarczych, stanie posiadanego majątku, w tym należnościach oraz stanie zobowiązań finansowych, w szczególności:

 1. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów, analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne oraz dla podmiotów zewnętrznych, w tym sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 2. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, kalkulacja wysokości opłat.
 3. Analiza zapisów na kontach księgowych, kontrola i uzgadnianie sald.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji i umorzeń.
 5. Naliczanie i rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
 6. Prowadzenie ewidencji podatkowej, składanie deklaracji podatkowych i zapłaty należnych zobowiązań podatkowych.
 7. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków oraz zgłoszeń będących w merytorycznym zakresie pracy Działu, ich analizowanie i korespondencja.
 8. Rozliczenia roczne mediów, współpraca z firmami rozliczeniowymi, wyliczanie zaliczkowych cen mediów.
 9. Windykacja należności.
 10. Pomoc organizacyjno-prawna i obsługa finansowo-księgowa PKZP.
 11. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i ewidencji funduszy Spółdzielni.

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

Główny Księgowy 
Monika Rowińska


Z-ca Głównego Księgowego

22 44 07 434


Specjaliści ds. finansowo-księgowych

22 44 07 407

22 44 07 401

22 44 07 435