Formularz zgłaszania żądania do Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

Formularz zgłoszenia żądania dostępu do danych osobowych administrowanych przez
SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ WOLA.
Po otrzymaniu zgłoszenia, w ciągu 14 dni, wyślemy odpowiedź na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu.