Administrowanie wspólnotami

ZAKRES ZADAŃ

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA oferuje Państwu profesjonalne usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem Wspólnot Mieszkaniowych. Posiadamy wieloletnią praktykę w tym obszarze opartą na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanego zespołu zarządców nieruchomości oraz kadry inspektorów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Zachęcamy do kontaktu sekretariat@smwola.com.pl.

W ramach usług zarządzania/administrowania nieruchomością wykonujemy:

• Weryfikację stanu prawnego i zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym nieruchomości
• Pomoc przy zawieraniu umów, w tym przegląd, kontrolę oraz negocjowanie stawek, warunków, organizowanie konkursów ofert z firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości oraz egzekwowanie wykonania tych umów
• Pomoc i nadzór nad prowadzeniem dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego
• Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów budynków oraz urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości
• Zlecanie i kontrolę bieżących napraw infrastruktury technicznej i budowlanej, ich konserwacji
• Kontrolę utrzymania czystości
• Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków
• Prowadzenie ewidencji lokali, m.in. zużycia wody oraz ciepła, zmian własności lokalu itp.
• Prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali;
• Przygotowanie materiałów sprawozdawczych dla Zarządu Wspólnoty oraz ogółu Właścicieli
• Kompleksową obsługę zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
• Pomoc i doradztwo w przygotowaniu oraz nadzór nad wykonywaniem uchwał podjętych przez Wspólnotę Mieszkaniową
• Weryfikację ekonomiczną i doradztwo w zakresie prawidłowości przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej;
• Prowadzenie ewidencji przychodów, kosztów i rozliczeń z właścicielami, usługodawcami, dostawcami mediów oraz okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych, planów gospodarczych, remontowych i raportowanie ich wykonania
• Pełną windykację roszczeń Wspólnoty
• Kompleksową pomoc prawną w kwestiach dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych