Powstańców 5


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA
Biuro Zarządu
          ul. Powstańców Śląskich 104 lok.227
          01-466 Warszawa
zielonepatio@smwola.com.pl

Obowiązki administratora budynku przy ul. Powstańców 5 w Pruszkowie pełni:

Małgorzata Zimoń

506 164 072

m.zimon@smwola.com.pl

 

KONTAKT DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

PRZYPOMINAMY

Należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Od 01 stycznia 2012 każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego. W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego.
Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe. Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń.


22 44 07 411

DOKUMENTY I OGŁOSZENIA