Dział Samorządowo-Ogólny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

  1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, w tym Prezydium i Komisji problemowych.
  2. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji problemowych.
  3. Współpraca z Radą Nadzorczą przy opracowywaniu projektów regulaminów oraz wszelkich instrukcji.
  4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu i prowadzenie rejestru.
  5. Prowadzenie spraw bieżących m.in. w zakresie kancelarii ogólnej oraz organizowania kontaktów i współpracy z interesantami, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, jak również prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Biura Zarządu.
  6. Prowadzenie Archiwum Biura Zarządu.
  7. Współprojektowanie, obsługa strony internetowej Spółdzielni w zakresie Biura Zarządu.
  8. Przygotowywanie umów z dostawcami zewnętrznymi w zakresie merytorycznym działu.
  9. Utrzymywanie czystości lokalu biura Zarządu.


KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

Kierownik Działu Samorządowo-Ogólnego
Agnieszka Reweda

22 44 07 403


Specjalista ds. samorządowo-administracyjnych

22 44 07 405