Dział Samorządowo-Ogólny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, w tym Prezydium i Komisji problemowych, jak również prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Biura Zarządu.
 2. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji problemowych.
 3. Przekazywanie uchwał i decyzji Rady Nadzorczej do realizacji poszczególnym jednostkom organizacyjnym w tym komórkom merytorycznym.
 4. Współpraca z Radą Nadzorczą przy opracowywaniu projektów regulaminów oraz wszelkich instrukcji.
 5. Współprojektowanie, obsługa strony internetowej Spółdzielni w zakresie Biura Zarządu.
 6. Prowadzenie Archiwum Biura Zarządu.
 7. Współpraca z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej w zakresie zawierania umów, ustalania abonamentów dla pracowników i organów SM WOLA.
 8. Przygotowywanie umów z dostawcami zewnętrznymi w zakresie merytorycznym działu.
 9. Zamieszczanie na zlecenie działów Biura Zarządu ogłoszeń w prasie oraz na portalach internetowych.
 10. Zaopatrywanie Biura Zarządu w artykuły: biurowe, materiały i środki czystościowe oraz sprzęt biurowy.
 11. Podejmowanie natychmiastowych działań zmierzających do zabezpieczenia i usunięcia skutków awarii w pomieszczeniach biurowych oraz awarii urządzeń i sprzętu.
 12. Zlecanie wykonania pieczątek na potrzeby Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, prowadzenie rejestru pieczątek.
 13. Zapewnienie poprawności działania alarmu w Biurze Zarządu.
 14. Utrzymywanie czystości lokalu biura Zarządu.
 15. Zakup, prowadzenie rejestru i rozliczanie biletów ZTM.


KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

Kierownik Działu Samorządowo-Ogólnego
Agnieszka Reweda

22 44 07 403


Inspektor ds. administracyjno – samorządowych

22 44 07 404


Inspektor ds. administracyjno – gospodarczych

22 44 07 404