Dział Samorządowo-Ogólny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, w tym Prezydium i Komisji problemowych. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Biura Zarządu, w tym:

  1. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej, Prezydium i Komisji problemowych.
  2. Współpraca przy opracowywaniu projektów regulaminów oraz wszelkich instrukcji.
  3. Współprojektowanie, nadzór i obsługa strony internetowej Spółdzielni.
  4. Zamieszczanie ogłoszeń w prasie oraz na portalach internetowych.
  5. Podejmowanie natychmiastowych działań zmierzających do zabezpieczenia i usunięcia skutków awarii w pomieszczeniach biurowych oraz awarii urządzeń i sprzętu.
  6. Przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji oraz prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.


KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

 

Kierownik Działu Samorządowo-Ogólnego
Agnieszka Reweda

22 44 07 403


Inspektor ds. administracyjno – samorządowych

22 44 07 404


Inspektor ds. administracyjno – gospodarczych

22 44 07 404