Dział Samorządowo-Ogólny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

  1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, w tym Prezydium i Komisji problemowych, jak również prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Biura Zarządu.
  2. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji problemowych.
  3. Przekazywanie uchwał i decyzji Rady Nadzorczej do realizacji poszczególnym jednostkom organizacyjnym w tym komórkom merytorycznym.
  4. Współpraca z Radą Nadzorczą przy opracowywaniu projektów regulaminów oraz wszelkich instrukcji.
  5. Współprojektowanie, obsługa strony internetowej Spółdzielni w zakresie Biura Zarządu.
  6. Prowadzenie Archiwum Biura Zarządu.
  7. Współpraca z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej w zakresie zawierania umów, ustalania abonamentów dla pracowników i organów SM WOLA.
  8. Przygotowywanie umów z dostawcami zewnętrznymi w zakresie merytorycznym działu.


KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

 

Kierownik Działu Samorządowo-Ogólnego
Agnieszka Reweda

22 44 07 403


Inspektor ds. administracyjno – samorządowych

22 44 07 405