Konarskiego 22


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA
Biuro Zarządu
          ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227
          01-466 Warszawa
sekretariat@smwola.com.pl

Obowiązki administratora budynku przy ul. Konarskiego 22 pełnią:

Andrzej Panecki

531 633 044

a.panecki@smwola.com.pl


Małgorzata Zimoń

506 164 072

m.zimon@smwola.com.pl

KONTAKT DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

KONTAKT W SPRAWIE OPŁAT, ROZLICZEŃ, ZALEGŁOŚCI:

22 44 07 411 lub 22 44 07 412

OGŁOSZENIA I DOKUMENTY