Rzymowskiego / Niegocińska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA
Administracja 
          ul. Rzymowskiego 47
          02-697 Warszawa
rzymowskiego@smwola.com.pl

Obowiązki administratora budynków przy ul. Rzymowskiego 47 i ul. Niegocińskiej 5 w Warszawie pełni:

Andrzej Panecki

tel. 531 633 044

a.panecki@smwola.com.plDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Przypominamy, że należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca na rachunek bankowy. Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe. Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń.
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem 22 44 07 412