Dział Eksploatacyjno-Techniczny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z eksploatacją zasobów Osiedla w zakresie m.in. utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów zewnętrznych i biura administracji.
 2. Prowadzenie siłami własnymi lub siłami firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z remontami, naprawami i bieżącą konserwacją budynków i znajdujących się w nich dźwigów i instalacji oraz terenów zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i bezpiecznego funkcjonowania zasobów
 3. Realizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów budynków i terenów zewnętrznych, w tym placów zabaw.
 4. Opracowywanie planów remontów i założeń do planów napraw i konserwacji.
 5. Opracowywanie założeń do planów gospodarczych i finansowych w zakresie eksploatacji zasobów Osiedla.
 6. Analiza zakresu, zlecanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających w szczególności z kontroli okresowych, przeglądów, zgłoszeń mieszkańców, kontrahentów lub innych.
 7. Dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w budynkach.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w zakresie likwidacji i rozliczania szkód.
 9. Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, ewidencjonowanie zużycia mediów w zintegrowanym systemie informatycznym, analizowanie i podejmowanie stosownych działań.
 10. Utrzymanie, konserwacja i napraw instalacji domofonowych, wideodomofonowych i monitoringu z kamer.
 11. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych (KOB) i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Realizowanie zadań dotyczących najmu lokali użytkowych, dzierżaw terenu, miejsc postojowych, wynajmu miejsc z przeznaczeniem na reklamy i in.
 13. Sporządzanie i składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Uczestniczenie w pracach komisji  realizujących zadania będące w merytorycznym zakresie pracy działu.
 15. Prowadzenie teczek lokali i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 16. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowaniu wniosków oraz zgłoszeń będących  w merytorycznym zakresie pracy działu, ich analizowanie oraz prowadzenie korespondencji , dystrybucja ogłoszeń i informacji.
 17. Bieżąca współpraca z firmami świadczącymi usługami w zakresie merytorycznym działu.
 18. Bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Urzędem Dzielnicy, Sądami i komornikami, Policją, Strażą Miejską oraz firmami świadczącymi usługi w zakresie merytorycznym działu.
 19. Nadzór nad pracą firm sprzątających, konserwatorów, pracowników gospodarczych i gospodarzy oraz rozliczanie ich czasu pracy.
 20. Kompleksowe realizowanie zakupów towarów i/lub usług na potrzeby realizowanych prac będących w merytorycznym zakresie pracy działu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
 21. Wystawianie faktur za usługi świadczone przez dział.


WYKAZ REMONTÓW NA 2024 ROK

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO 
Mirosław Borucki

22 665 69 29 wew. 330


ADMINISTRATOR
Anna Nowaczyńska-Smoczyk
        (najem lokali użytkowych, najem terenu i powierzchni reklamowych)

22 665 69 29 wew. 321

609 098 440

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Bolkowska 8,10 – pawilony handlowe;
 • Budy 3B – pawilon handlowy;
 • Grodkowska 15;
 • Kazubów 2, 2C, 4, 10 – pawilony handlowe;
 • Kazubów/Powstańców Śląskich – pawilony handlowe
 • Łagowska 5 – pawilon handlowy
 • Siodlarska 7, 12 – pawilony handlowe

ADMINISTRATOR
 Izabela Kruk

22 665 69 29 wew. 325

609 098 244

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Bogatyńska 3, 4, 6, 6A;
 • Bolkowska 1, 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D;
 • Budy 1, 1A, 3, 3A, 5;
 • Siodlarska 5 (garaż wolnostojący);
 • Siodlarska 5 (parking grodzony monitorowany)

ADMINISTRATOR
Małgorzata Marcińczyk

22 665 69 29 w. 322

601 205 673

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Baborowska 5, 7;
 • Baborowska 5P- parking ogrodzony;
 • Bogatyńska 5 (garaż)
 • Bogatyńska 8, 10A;
 • Bolkowska  4, 6, 8, 10;
 • Dębicka 7, 9, 11;
 • Jeździecka 1, 3;
 • Zaborowska 15;
 • Ziębicka 5, 7.

ADMINISTRATOR
Mariusz Lau

22 665 69 29 w. 323 

609 098 493

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Kazubów 2, 4, 6, 6A, 8, 8B, 10;
 • Kazubów P – parking ogrodzony;
 • Kluczborska 4, 5, 7, 9, 11;
 • Konarskiego P – parking ogrodzony;
 • Łagowska P- parking ogrodzony;
 • Łagowska 2P – parking ogrodzony;
 • Łagowska 5P – parking ogrodzony;
 • Szlifierska 4A.

ADMINISTRATOR
Robert Pełszyk

22 665 69 29 w. 324

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Arki Bożka 1, 4 ,6, 8††
 • Baborowska/Szlifierska P- parking ogrodzony;
 • Łagowska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;†
 • Ziębicka 1, 2, 3, 4†

22 665 69 29 wew. 331,333,334

22 665 69 29 wew. 331

609 098 999

22 665 69 29 w. 333 i 334

609 098 401 lub 601 512 616