Dział Księgowości
ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie ogółu spraw finansowo-księgowych, zgodnie z wymogami prawa i wewnętrznymi regulacjami dla zagwarantowania poprawności i rzetelności ewidencjonowania operacji gospodarczych, rozliczeń oraz informacji o osiąganych wynikach gospodarczych, stanie posiadanego majątku, w tym należnościach oraz stanie zobowiązań finansowych, w szczególności:

  1. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów, analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne oraz dla podmiotów zewnętrznych, w tym sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
  2. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, kalkulacja wysokości opłat.
  3. Analiza zapisów na kontach księgowych, kontrola i uzgadnianie sald.
  4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji i umorzeń.
  5. Naliczanie i rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
  6. Prowadzenie ewidencji podatkowej, składanie deklaracji podatkowych i zapłaty należnych zobowiązań podatkowych.
  7. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków oraz zgłoszeń będących w merytorycznym zakresie pracy Działu, ich analizowanie i korespondencja.
  8. Rozliczenia roczne mediów, współpraca z firmami rozliczeniowymi, wyliczanie zaliczkowych cen mediów.
  9. Windykacja należności.

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Katarzyna Stawska

22 861 86 60 wew. 100


KONTAKT W SPRAWIE OPŁAT

22 638 15 21 wew. 131

22 638 15 21 wew. 132


KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZENIA WODY I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

22 638 15 21 wew. 133


KONTAKT W SPRAWIE ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH , WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

22 638 15 21 wew. 134