Osiedle Bemowo I/II

Informujemy, że protokoły i uchwały z posiedzenia Rady Osiedla Bemowo I/II publikowane są wyłącznie dla zalogowanych członków Spółdzielni SM WOLA przez okres jednego miesiąca, odpowiednio od daty zatwierdzenia protokołu i podjęcia uchwały.

Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie dokumentów jest zabronione.


SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO I/II W KADENCJI 2018-2021


Rada Osiedla jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór nad działalnością Administracji Osiedla Bemowo I/II.

W skład Rady Osiedla wchodzi 21 członków, którzy wybierani są spośród członków Osiedla Bemowo I/II SM WOLA w głosowaniu tajnym na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia SM WOLA.PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY OSIEDLA BEMOWO I/II