Zarząd


Organem wykonawczym każdej spółdzielni jest Zarząd.
Zarząd dokonuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem spółdzielni, które szczegółowo ustalone są w statucie spółdzielni.

 

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU

1. Maciej Sęktas – Prezes
2. Jacek Jabłoński – Zastępca Prezesa
3. Monika Rowińska – Zastępca Prezesa

 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU

UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU