Walne Zgromadzenie


Uprzejmie informujemy, że dostęp do materiałów, protokołów i uchwał jest możliwy po uprzednim zalogowaniu się wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SM WOLA W LATACH 2020 – 2021