DZIAŁ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNY


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie, siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z eksploatacją zasobów Osiedla w zakresie m.in. utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów zewnętrznych i biura administracji.
 2. Prowadzenie siłami własnymi lub siłami firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z remontami, naprawami i bieżącą konserwacją budynków i znajdujących się w nich dźwigów i instalacji oraz terenów zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i bezpiecznego funkcjonowania zasobów.
 3. Realizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów budynków i terenów zewnętrznych, w tym placów zabaw.
 4. Opracowywanie planów remontów i założeń do planów napraw i konserwacji.
 5. Opracowywanie założeń do planów gospodarczych i finansowych w zakresie eksploatacji zasobów Osiedla.
 6. Analiza zakresu, zlecanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających w szczególności z kontroli okresowych, przeglądów, zgłoszeń mieszkańców, kontrahentów lub innych.
 7. Dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w budynkach.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w zakresie likwidacji i rozliczania szkód.
 9. Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, ewidencjonowanie zużycia mediów w zintegrowanym systemie informatycznym, analizowanie i podejmowanie stosownych działań.
 10. Utrzymanie, konserwacja i napraw instalacji domofonowych, wideodomofonowych i monitoringu z kamer.
 11. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych (KOB) i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Realizowanie zadań dotyczących najmu lokali użytkowych, dzierżaw terenu, miejsc postojowych, wynajmu miejsc z przeznaczeniem na reklamy i in.
 13. Sporządzanie i składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Uczestniczenie w pracach komisji  realizujących zadania będące w merytorycznym zakresie pracy działu.
 15. .Prowadzenie teczek lokali i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 16. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowaniu wniosków oraz zgłoszeń będących  w merytorycznym zakresie pracy działu, ich analizowanie oraz prowadzenie korespondencji , dystrybucja ogłoszeń i informacji.
 17. Bieżąca współpraca z firmami świadczącymi usługami w zakresie merytorycznym działu.
 18. Bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Urzędem Dzielnicy, Sądami i komornikami, Policją, Strażą Miejską oraz firmami świadczącymi usługi w zakresie merytorycznym działu.
 19. Nadzór nad pracą firm sprzątających, konserwatorów, pracowników gospodarczych i gospodarzy oraz rozliczanie ich czasu pracy.
 20. Kompleksowe realizowanie zakupów towarów i/lub usług na potrzeby realizowanych prac będących w merytorycznym zakresie pracy działu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
 21. Wystawianie faktur za usługi świadczone przez dział.


WYKAZ REMONTÓW NA 2024 ROK

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO
Waldemar Tywonek

22 861 86 60 wew. 100

GŁÓWNY SPECJALISTA DS.  EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNY
Krzysztof Bogucki

22 861 86 60 wew. 100


KONTAKT W SPRAWACH EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH

22 861 86 60 wew. 200
22 638 20 25
         
22 638 15 18 


ADMINISTRATOR
Katarzyna Skorochodzka-Fiedczak

22 638 20 25   wew. 121

505 055 150

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Lencewicza 1,2,3,4,5,
 • Kędzierskiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14
 • Orlich Gniazd 1,3

ADMINISTRATOR
Maciej Jambor

22 638 20 25 wew. 122

502 713 759 

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Szadkowskiego 2,5,6
 • Orlich Gniazd 2,4,6,8
 • Bołtucia 2,4,6,8,10
 • Wrocławskiej 7,7a,9,11,13,15,17

ADMINISTRATOR
Anna Młodzikowska

22 638 20 25 wew. 123

512 301 842 

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Gołuchowskiej 1,3,5,7,9,11,13
 • Uniejowska 5,7
 • Wrocławska 5
 • Szadkowskiego 1- garaż
 • Wrocławska -parking społeczny
 • Secemińska – parking społeczny
 • Kędzierskiego 2 – parking
 • Wrocławska 5 – parking społeczny
 • Bołtucia 6, 8 – parking społeczny
 • Gołuchowska 4a,4b – pawilony
 • Radiowa 14,16,18 – pawilony
 • Szadkowskiego 1a (Biedronka)
 • Szadkowskiego 2a – pawilon
 • Uniejowska 4 (Biedronka)
 • Uniejowska 4a (bank)
 • Uniejowska 6
 • Wrocławska 5a
 • Szadkowskiego 3a – pawilon
 • Kędzierskiego 1a,3c – pawilony
 • Szadkowskiego 5a,5b,5c – pawilony
 • Szadkowskiego 10 – pawilon
 • Uniejowska 2a – pawilon
 • Wrocławska 1b – pawilon

ADMINISTRATOR
Anna Wagner

22 638 20 25 wew. 124

537 907 844

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Secemińskiej 3,5,7,9,13,15
 • Uniejowskiej 1,2,3
 • Wrocławska 1,3

ADMINISTRATOR
Anna Beta

22 638 20 25 wew. 125

537 327 000

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Czerwonych Maków 1, 3, 5, 10, 12
 • Lencewicza 6
 • Szareckiego 1, 3, 4 , 6, 8
 • Wrocławska 21,21a

KONTAKT W SPRAWACH ELEKTRYCZNYCH

22 638 15 18 wew. 129

KONTAKT W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ

22 638 15 18 wew. 127

KONTAKT W SPRAWACH SANITARNYCH

22 638 15 18 wew. 128

KONTAKT W SPRAWACH REMONTOWYCH

22 638 15 18  wew. 129