DZIAŁ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNY


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie, siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z eksploatacją zasobów Osiedla w zakresie m.in. utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów zewnętrznych i biura administracji.
 2. Prowadzenie siłami własnymi lub siłami firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z remontami, naprawami i bieżącą konserwacją budynków i znajdujących się w nich dźwigów i instalacji oraz terenów zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i bezpiecznego funkcjonowania zasobów.
 3. Realizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów budynków i terenów zewnętrznych, w tym placów zabaw.
 4. Opracowywanie planów remontów i założeń do planów napraw i konserwacji.
 5. Opracowywanie założeń do planów gospodarczych i finansowych w zakresie eksploatacji zasobów Osiedla.
 6. Analiza zakresu, zlecanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających w szczególności z kontroli okresowych, przeglądów, zgłoszeń mieszkańców, kontrahentów lub innych.
 7. Dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w budynkach.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w zakresie likwidacji i rozliczania szkód.
 9. Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, ewidencjonowanie zużycia mediów w zintegrowanym systemie informatycznym, analizowanie i podejmowanie stosownych działań.
 10. Utrzymanie, konserwacja i napraw instalacji domofonowych, wideodomofonowych i monitoringu z kamer.
 11. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych (KOB) i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Realizowanie zadań dotyczących najmu lokali użytkowych, dzierżaw terenu, miejsc postojowych, wynajmu miejsc z przeznaczeniem na reklamy i in.
 13. Sporządzanie i składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Uczestniczenie w pracach komisji  realizujących zadania będące w merytorycznym zakresie pracy działu.
 15. .Prowadzenie teczek lokali i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 16. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowaniu wniosków oraz zgłoszeń będących  w merytorycznym zakresie pracy działu, ich analizowanie oraz prowadzenie korespondencji , dystrybucja ogłoszeń i informacji.
 17. Bieżąca współpraca z firmami świadczącymi usługami w zakresie merytorycznym działu.
 18. Bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Urzędem Dzielnicy, Sądami i komornikami, Policją, Strażą Miejską oraz firmami świadczącymi usługi w zakresie merytorycznym działu.
 19. Nadzór nad pracą firm sprzątających, konserwatorów, pracowników gospodarczych i gospodarzy oraz rozliczanie ich czasu pracy.
 20. Kompleksowe realizowanie zakupów towarów i/lub usług na potrzeby realizowanych prac będących w merytorycznym zakresie pracy działu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
 21. Wystawianie faktur za usługi świadczone przez dział.


WYKAZ REMONTÓW NA 2021 ROK

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU


KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO
Waldemar Tywonek

22 861 86 60KONTAKT  W SPRAWACH EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH

22 861 86 60 wew. 200
22 638 20 25
22 638 15 18

 


GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EKSPLOATACJI
Halina Perłowska
        (również w sprawach lokali użytkowych)

22 861 86 60   wew. 121

505 055 150

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Secemińskiej 3,5,7,9,13,15,17
 • Uniejowskiej 1,2,3,5,7
 • Wrocławskiej 1,3

ADMINISTRATOR
Maciej Jambor

22 861 86 60 wew. 122

502 713 759 

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Szadkowskiego 5,6
 • Orlich Gniazd 2,4,6,8
 • Bołtucia 2,4,6,8,10
 • Wrocławskiej 7,7a,9,11,13,15,17

 ADMINISTRATOR
Anna Młodzikowska

22 861 86 60 wew. 123

512 301 842 

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Wrocławska 5
 • Orlich Gniazd 1,3
 • Gołuchowskiej 1,3,5,7,9,11,13
 • Szadkowskiego 2
 • garaż Szadkowskiego 1

Edytuj stronę


ADMINISTRATOR
Anna Wagner

22 861 86 60 wew. 124

537 907 844

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Lencewicza 1,2,3,4,5,
 • Kędzierskiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14

ADMINISTRATOR
Anna Beta

22 861 86 60 wew. 125

537 327 000

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Czerwonych Maków 1, 3, 5, 10, 12
 • Wrocławskiej 21-21a
 • Lencewicza 6
 • Szareckiego 1, 3, 4 , 6, 8


SPECJALISTA DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

22 861 86 60 wew. 126


SPECJALISTA DS. ELEKTRYCZNYCH

22 861 86 60 wew. 127


SPECJALISTA DS. SANITARNYCH

22 861 86 60 wew. 128


SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ

22 861 86 60  wew. 129

Skip to content