Osiedle Górce

Informujemy, że protokoły i uchwały z posiedzenia Rady Osiedla GÓRCE publikowane są wyłącznie dla zalogowanych członków Spółdzielni SM WOLA przez okres jednego miesiąca, odpowiednio od daty zatwierdzenia protokołu i podjęcia uchwały.

Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie dokumentów jest zabronione.


SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA GÓRCE


Rada Osiedla jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór nad działalnością Administracji Osiedla Górce.

W skład Rady Osiedla wchodzi 21 członków, którzy wybierani są spośród członków Osiedla Górce SM WOLA w głosowaniu tajnym na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia SM WOLA.PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY OSIEDLA GÓRCE