Osiedle Górce

Informujemy, że protokoły i uchwały z posiedzenia Rady Osiedla GÓRCE publikowane są wyłącznie dla zalogowanych członków Spółdzielni SM WOLA.

Dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie dokumentów jest zabronione.


SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA GÓRCE W KADENCJI 2022-2025


Rada Osiedla jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór nad działalnością Administracji Osiedla Górce.

W skład Rady Osiedla wchodzi 21 członków, którzy wybierani są spośród członków Osiedla Górce SM WOLA w głosowaniu tajnym na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia SM WOLA.DYŻURY Rady Osiedla GÓRCE odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 1800-1900
ul. Bolkowska 2B kl.III– nr domofonu 199

PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY OSIEDLA GÓRCE