Dział Eksploatacyjno-Techniczny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z eksploatacją zasobów Osiedla w zakresie m.in. utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów zewnętrznych i biura administracji.
 2. Prowadzenie siłami własnymi lub siłami firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z remontami, naprawami
  i bieżącą konserwacją budynków i znajdujących się w nich dźwigów i instalacji oraz terenów zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i bezpiecznego funkcjonowania zasobów
 3. Realizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów budynków i terenów zewnętrznych, w tym placów zabaw.
 4. Opracowywanie planów remontów i założeń do planów napraw i konserwacji.
 5. Opracowywanie założeń do planów gospodarczych i finansowych w zakresie eksploatacji zasobów Osiedla.
 6. Analiza zakresu, zlecanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających w szczególności z kontroli okresowych, przeglądów, zgłoszeń mieszkańców, kontrahentów lub innych.
 7. Dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w budynkach.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w zakresie likwidacji i rozliczania szkód.
 9. Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, ewidencjonowanie zużycia mediów w zintegrowanym systemie informatycznym, analizowanie i podejmowanie stosownych działań.
 10. Utrzymanie, konserwacja i napraw instalacji domofonowych, wideodomofonowych i monitoringu z kamer.
 11. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych (KOB) i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 12. Realizowanie zadań dotyczących najmu lokali użytkowych, dzierżaw terenu, miejsc postojowych, wynajmu miejsc
  z przeznaczeniem na reklamy i in.
 13. Sporządzanie i składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Uczestniczenie w pracach komisji  realizujących zadania będące w merytorycznym zakresie pracy działu.
 15. Prowadzenie teczek lokali i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 16. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie
  i rejestrowaniu wniosków oraz zgłoszeń będących  w merytorycznym zakresie pracy działu, ich analizowanie oraz prowadzenie korespondencji , dystrybucja ogłoszeń i informacji.
 17. Bieżąca współpraca z firmami świadczącymi usługami w zakresie merytorycznym działu.
 18. Bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Urzędem Dzielnicy, Sądami i komornikami, Policją, Strażą Miejską oraz firmami świadczącymi usługi w zakresie merytorycznym działu.
 19. Nadzór nad pracą firm sprzątających, konserwatorów, pracowników gospodarczych i gospodarzy oraz rozliczanie
  ich czasu pracy.
 20. Kompleksowe realizowanie zakupów towarów i/lub usług na potrzeby realizowanych prac będących w merytorycznym zakresie pracy działu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
 21. Wystawianie faktur za usługi świadczone przez dział.


WYKAZ REMONTÓW NA 2022 ROK

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO
Bożena Bartnik

22 638 51 30 wew. 211


GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Niestój

22 638 51 30 wew. 220

513 016 836


ADMINISTRATOR
Kinga Kozieł

    22 836 31 83 wew. 212
22 638 51 30 wew. 212

517 875 141

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Powstańców Śląskich 104,106,106A,106B,106C,106D,108,108A,108B,108C;
 • Wrocławska 18.

ADMINISTRATOR
Agata Bieniewska

   22 836 31 83 wew. 212
   22 638 51 30 wew. 212

513 016 920

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Blatona 1.2,3,4,6;
 • Sołtana 2,3,4,6,7,10,12,14;
 • Wolfkego 7,9,11,13,14,15,15A,16,18;
 • Oławska 5;
 • Sołtana 1A,1B – pawilony;
 • Blatona 1 – parking społeczny.

ADMINISTRATOR
Wiesława Buchalska

   22 836 31 83 wew. 220
  22 638 51 30 wew. 220

513 016 825

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Rosy Bailly 1,3,5,7,9,11,13;
 • Bandrowskiego 1,2,3,5,7,8,9,10;
 • Wrocławska 14,16;
 • Widawska 1,3;
 • Rosy Bailly 1A,1B – pawilony;
 • Rosy Bailly 5 – parking społeczny;
 • Bandrowskiego 1 – parking społeczny;
 • Radiowa/Wrocławska – parking społeczny;
 • Widawska 3 – parking społeczny.

ADMINISTRATOR
Anna Trojanowska

   22 836 31 83 wew. 212
22 638 51 30 wew. 212

508 087 613

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Widawska 5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,17;
 • Wolfkego 1,2,4,6,8,10;
 • Wrocławska 20,20A,20B;
 • Widawska 5 – parking społeczny;
 • Widawska 9 – parking społeczny;
 • Wolfkego 1 – parking społeczny;
 • Wolfkego 2 – parking społeczny;
 • Wolfkego 10 – parking społeczny;
 • Widawska 17 – garaż wielopoziomowy.

KONTAKT W SPRAWACH OGÓLNOBUDOWLANYCH 

22 638 51 30  wew. 218, 229

508 087 628


KONTAKT W SPRAWACH ELEKTRYCZNYCH

22 638 51 30  wew. 218, 229

508 087 628


KONTAKT W SPRAWACH SANITARNYCH

22 638 51 30  wew. 213, 216, 221

512 496 111


KONTAKT W SPRAWACH DŹWIGÓW

22 638 51 30  wew. 213

512 496 111


KONTAKT W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ

22 638 51 30  wew. 213, 216, 221

512 496 111