DZIAŁ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNY


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z eksploatacją zasobów Osiedla w zakresie m.in. utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów zewnętrznych i biura administracji.
 2. Prowadzenie siłami własnymi lub siłami firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z remontami, naprawami i bieżącą konserwacją budynków i znajdujących się w nich dźwigów i instalacji oraz terenów zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i bezpiecznego funkcjonowania zasobów
 3. Realizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów budynków i terenów zewnętrznych, w tym placów zabaw.
 4. Opracowywanie planów remontów i założeń do planów napraw i konserwacji.
 5. Opracowywanie założeń do planów gospodarczych i finansowych w zakresie eksploatacji zasobów Osiedla.
 6. Analiza zakresu, zlecanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających w szczególności z kontroli okresowych, przeglądów, zgłoszeń mieszkańców, kontrahentów lub innych.
 7. Dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w budynkach.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w zakresie likwidacji i rozliczania szkód.
 9. Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, ewidencjonowanie zużycia mediów w zintegrowanym systemie informatycznym, analizowanie i podejmowanie stosownych działań.
 10. Utrzymanie, konserwacja i napraw instalacji domofonowych, wideodomofonowych i monitoringu z kamer.
 11. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych (KOB) i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Realizowanie zadań dotyczących najmu lokali użytkowych, dzierżaw terenu, miejsc postojowych, wynajmu miejsc z przeznaczeniem na reklamy i in.
 13. Sporządzanie i składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Uczestniczenie w pracach komisji  realizujących zadania będące w merytorycznym zakresie pracy działu.
 15. Prowadzenie teczek lokali i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 16. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowaniu wniosków oraz zgłoszeń będących  w merytorycznym zakresie pracy działu, ich analizowanie oraz prowadzenie korespondencji , dystrybucja ogłoszeń i informacji.
 17. Bieżąca współpraca z firmami świadczącymi usługami w zakresie merytorycznym działu.
 18. Bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Urzędem Dzielnicy, Sądami i komornikami, Policją, Strażą Miejską oraz firmami świadczącymi usługi w zakresie merytorycznym działu.
 19. Nadzór nad pracą firm sprzątających, konserwatorów, pracowników gospodarczych i gospodarzy oraz rozliczanie
  ich czasu pracy.
 20. Kompleksowe realizowanie zakupów towarów i/lub usług na potrzeby realizowanych prac będących w merytorycznym zakresie pracy działu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
 21. Wystawianie faktur za usługi świadczone przez dział.

WYKAZ REMONTÓW NA 2024 ROK

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO
Bożena Bartnik

22 638 51 30 wew. 250


GŁÓWNY SPECJALISTA – ADMINISTRATOR
Joanna Niestój

    22 836 31 83 wew. 271

513 016 836

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Wrocławska 18

ADMINISTRATOR
Kinga Kozieł

    22 836 31 83  wew. 269

517 875 141

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:
 • Powstańców Śląskich 104,106,106A,106B,106C,106D,108,108A,108B,108C

ADMINISTRATOR

Agata Bieniewska

   22 836 31 83  wew. 268

513 016 920

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Sołtana 2,4,6,10,12,14
 • Wolfkego 1,7,9,11,13,14,15,15A,16,18
 • Oławska 5
 • Sołtana 1A,1B – pawilony
 • Wolfkego 1 – parking społeczny

ADMINISTRATOR
Wiesława Buchalska

   22 836 31 83  wew. 270

513 016 825

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Kaden-Bandrowskiego 1,3,5,7,9
 • Wrocławska 14,16
 • Rosy Bailly 1A,1B – pawilony
 • Rosy Bailly 5 – parking społeczny
 • Kaden-Bandrowskiego 1 – parking społeczny- sektor A,C
 • Radiowa/Wrocławska – parking społeczny

ADMINISTRATOR
Aleksandra Wójcikowska

   22 836 31 83  wew. 267

508 087 613

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Widawska 1,3,5,7,9,11,13,15
 • Wrocławska 20
 • Widawska 3,5,9 – parking społeczny
 • Widawska 13A,13B – pawilony
 • Wrocławska 24,24A- pawilony

ADMINISTRATOR
Paweł Piast

   22 836 31 83  wew. 272

577-520-030

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Widawska 19,21,23,25,27
 • Wolfkego 2,4,6,8,10
 • Widawska 17- garaż
 • Wolfkego 2,10 – parking społeczny

ADMINISTRATOR
Zuzanna Jurkowska

  22 836 31 83  wew. 273

577-630-020

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Sołtana 3,7
 • Blatona 1,2,3,4,6
 • Blatona 1 – parking społeczny
 • Wrocławska 38 – pawilon

ADMINISTRATOR
Agnieszka Juszczel

  22 836 31 83  wew. 256

577-420-010

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Kaden-Bandrowskiego 2,8,10
 • Rosy Bailly – 1,3,5,7,9,11,13
 • Rosy Bailly 5 – parking społeczny

DZIAŁ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNY

22 836 05 24

22 836 31 83

Przetargi i konkursy:

22 638 53 40

e-mail: przetargi4@smwola.com.pl