Dział Członkowsko-Mieszkaniowy


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni oraz spraw osób posiadających prawo do lokali  użytkowych/mieszkalnych, miejsc postojowych i pomieszczeń gospodarczych m.in. dot. nabycia i zbycia, przeniesienia prawa własności. Prowadzenie marketingu i sprzedaży nowych inwestycji, w tym:

  1. Sporządzanie dokumentów związanych z uzyskiwaniem i utratą członkostwa osób fizycznych i prawnych, ich ewidencjonowanie oraz prowadzenie rejestru.
  2. Prowadzenie teczek lokalowych.
  3. Otwieranie i zamykanie punktów w zakresie zmiany właściciela w zasobach zarządzanych przez Biuro Zarządu
  4. Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń.
  5. Bieżąca obsługa członków, mieszkańców i podmiotów zewnętrznych oraz prowadzenie korespondencji w zakresie merytorycznym Działu.
  6. Kompleksowe przygotowywanie przetargów dotyczących lokali wolnych w sensie prawnym.
  7. Prowadzenie marketingu, współpraca z portalami internetowymi oraz prasą i innymi mediami w zakresie promocji prowadzonych inwestycji.
  8. Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą inwestycji w szczególności: przygotowywanie umów rezerwacyjnych, wstępnych oraz prospektów informacyjnych.

 

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEGO
Izabela Jaroszek – Szara

22 44 07 417


Specjaliści ds. członkowsko – mieszkaniowych

22 44 07 418

22 44 07 419


Specjalista ds. sprzedaży i marketingu

22 44 07 414

531 506 425