Dział Członkowsko-Mieszkaniowy


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni oraz spraw osób posiadających prawo do lokali i miejsc postojowych m.in. dot. nabycia i zbycia, przeniesienia prawa własności.
 2. Sporządzanie dokumentów związanych z uzyskiwaniem i utratą członkostwa osób fizycznych i prawnych, ich ewidencjonowanie w zintegrowanym systemie informatycznym oraz prowadzenie rejestru.
 3. Prowadzenie teczek lokalowych, wprowadzanie dokumentów nabycia praw w zintegrowanym systemie informatycznym i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 4. Wprowadzanie zmian właścicieli lokali znajdujących się w zasobach zarządzanych przez Biuro Zarządu, w tym we Wspólnotach.
 5. Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń.
 6. Bieżąca obsługa członków, mieszkańców i podmiotów zewnętrznych oraz prowadzenie korespondencji w zakresie merytorycznym działu.
 7. Kompleksowe przygotowywanie przetargów dotyczących lokali wolnych w sensie prawnym.
 8. Prowadzenie marketingu, współpraca z portalami internetowymi oraz prasą i innymi mediami w zakresie promocji prowadzonych inwestycji.
 9. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą inwestycji w szczególności: przygotowywanie umów rezerwacyjnych, wstępnych oraz prospektów informacyjnych, umów deweloperskich i umów sprzedaży.
 10. Reprezentowanie SM WOLA jako pełnomocnik przy zawieraniu aktów notarialnych umów deweloperskich i umów sprzedaży oraz umów ustanowienia odrębnej własności.
 11. Współpraca z instytucjami i kontrahentami w zakresie merytorycznym działu.
 12. Sporządzanie analiz, wykazów i statystyki w zakresie prowadzonych spraw.
 13. Przygotowywanie i przechowywanie zawartych umów w zakresie merytorycznym działu.

 

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEGO
Izabela Jaroszek – Szara

22 44 07 417


Specjaliści ds. członkowsko – mieszkaniowych
(kontakt również w sprawie nowych inwestycji)

22 44 07 418

22 44 07 419