Wykaz remontów na 2024

LPNR
NIERUCHOMOŚCI
ADRES BUDYNKÓW
NIERUCHOMOŚCI
RODZAJ ROBÓT
1.301ul. Arki Bożka 1,4
ul. Bogatyńska 3
Wymiana pionów c.w. i c.c.w.:
ul. Arki Bożka 1
Remont i naprawy dźwigów:
ul. Arki Bożka 1
ul. Bogatyńska 3
2.302ul. Arki Bożka 6,8
ul. Łagowska 6
Wymiana pionów c.w. i c.c.w.:
ul. Arki Bożka 8
Wymiana poziomów c.w. i c.c.w.:
ul. Łagowska 6
Remont klatki schodowej:
ul. Arki Bożka 6
3.303ul. Baborowska 5,7Wymiana zaworów podpionowych z.w.,c.w.,c.c. :
ul. Baborowska 5,7
4.304ul. Bogatyńska 4, 6, 6a
ul. Dębicka 9
Remont elewacji nad lokalem:
ul. Bogatyńska 6a
Wymiana zaworów podpionowych z.w.,c.w.,c.c. :
ul. Bogatyńska 4, 6, 6a
ul. Dębicka 9
Remont dźwigu:
ul. Dębicka 9 kl. I i II
Naprawa tynków murków oporowych:
ul. Bogatyńska 6 (przy lok. użytk.)
Modernizacja okien na klatkach schodowych:
ul. Dębicka 9 kl. I i i II
5.305ul. Bogatyńska 8, 10a
ul. Dębicka 11
Wymiana zaworów podpionowych z.w.,c.w.,c.c. :
ul. Bogatyńska 8
ul. Dębicka 11
Naprawa ścian w hydroforni:
ul. Bogatyńska 8
6.306ul. Bolkowska 1, 1a, 1b, 1cUszczelnienie garaży:
ul. Bolkowska 1, 1a, 1b, 1c
Naprawa przedsionka:
ul. Bolkowska 1 kl. III
Remont balkonów szczytowych:
ul. Bolkowska 1 kl. I
7. 307ul. Bolkowska 2a, 2b, 2c, 2dRemont balkonów oraz tarasu:
ul. Bolkowska 2d
Wymiana drzwi wejściowych:
ul. Bolkowska 2a
Remont elewacji nad lokalem użytkowym:
ul. Bolkowska 2a
8. 308ul. Bolkowska 4 , 6, 8, 10
ul. Łagowska 5, 7
Wymiana pionów p-poż:
ul. Bolkowska 4, 6, 8, 10
ul. Łagowska 5, 7
Projekt modernizacji pionów p-poż:
ul. Bolkowska 10
ul. Łagowska 5, 7
Remonty i naprawy dźwigów:
ul. Łagowska 7 kl. I i II
ul. Bolkowska 6 kl. I i II, 10 kl. I i II
Remont chodnika:
ul. Bolkowska 10
Remont schodów:
ul. Bolkowska 4 kl. I
7.309ul. Budy 1, 1a, 3, 3a, 5Wymiana pionów p-poż:
ul. Budy 1, 3, 5
Remonty i naprawy dźwigów:
ul. Budy 1A, 3, 3a, 5 kl. I i II
8.311ul. Dębicka 7Modernizacja okien na klatkach schodowych:
ul. Dębicka 7 kl. I i II
Wymiana zaworów podpionowych z.w.,c.w.,c.c. :
Dębicka 7
Remonty i naprawy dźwigów:
ul. Dębicka 7 kl. I i II
Modernizacja w hydroforni i wymiana
pionów p-poż:

ul. Dębicka 7
Naprawa balkonów:
ul. Dębicka 7
9. 313ul. Grodkowska 15Wymiana zaworów podpionowych z.w.,c.w.,c.c. :
ul. Grodkowska 15
Remont cokołów:
ul. Grodkowska 15
Wymiana i zabezpieczenie klap oddymiających:
ul. Grodkowska 15 kl. I i II
10. 314ul. Jeździecka 1, 3Remont klatek schodowych:
ul. Jeździecka 1 i 3
11.315ul. Kazubów 2, 4Remont dachu:
ul. Kazubów 4 kl. III
Remonty i naprawy dźwigów:
ul. Kazubów 2 osobowa i towarowa
ul. Kazubów 4 kl. II i III
12.316ul. Kazubów 8b, 10Wymiana pionów p-poż:
ul. Kazubów 8b, 10
Remont dachu:
ul. Kazubów 8b
Wymiana okien w piwnicach:
ul. Kazubów 10
13.317ul. Kluczborska 4Projekt i wykonanie rozdzielenia
instalacji p-poż
14.319ul. Łagowska 1, 3Remont schodów wejściowych:
ul. Łagowska 3 kl. II
Projekt i wymiana pionów p-poż:
ul. Łagowska 1 i 3
Naprawa chodnika:
ul. Łagowska 1 (szczyt budynku)
Remonty i naprawy dźwigów:
ul. Łagowska 1 kl. I i II 3 kl. I i II
Wykonanie nowej dokumentacji
technicznej w dźwigach osobowych:

ul. Łagowska 1 kl. III, 3 kl. III
15.320ul. Łagowska 2, 4Remont schodów wejściowych:
ul. Łagowska 2 kl. I, II i III
Remonty i naprawy dźwigów:
ul. Łagowska 4 kl. I, II i III
16.322ul. Ziębicka 1, 3Opinia techniczna i projekt remontu dachu:
ul. Ziębicka 3
Remont balkonu w lok. nr 16:
ul. Ziębicka 1
17.323ul. Ziębicka 2, 4Naprawa balkonów:
ul. Ziębicka 4
Naprawa schodów wejściowych:
ul. Ziębicka 4 kl. III i IV
Modernizacja oświetlenia:
ul. Ziębicka 2 kl. I, II i III
Remont przedsionka oraz schodów:
ul. Ziębicka 2 kl. II i III
18. 324ul. Ziębicka 5Remont i naprawa dźwigu osobowego
19.325ul. Ziębicka 7Remont balkonów kl. I
20.327ul. Siodlarska 5Remont elewacji wraz z naprawą
murków oporowych
21. 331ul. Bogatyńska 5Remont elewacji wraz z naprawą
murków oporowych
22.335ul. Kazubów 6, 8Projekt i wymiana pionów p-poż:
ul. Kazubów 6 i 8
Remonty i naprawy dźwigów:
ul. Kazubów 6 kl. I i III
23. 337ul. Kazubów 6aProjekt i wymiana pionów p-poż:
ul. Kazubów 6a
Remonty i naprawy dźwigów:
ul. Kazubów 6a kl. I i III
Remont dachu:
ul. Kazubów 6a
24. Mienie SpółdzielniRemonty nawierzchni drogowych
na terenie wspólnym
Remont nawierzchni boiska:
ul. Kazubów 8
Modernizacja hydroforni wolnostojących:
ul. Budy 1b
ul. Łagowska 7a
Remont pomieszczeń biura administracji
Wykonywanie inżynierskie obsługi obiektów budowlanych-nadzór budowlany