Wykaz remontów na 2022

Wyszczególnienie
Roboty remontowo-budowlane
1. Projekt modernizacji hydroforni Budy 1B
2. Projekt modernizacji hydroforni Łagowska 7A
3. Arki Bożka 8 – projekt wyłączników prądu ppoż
4. Remont balkonu ul. Bogatyńska 6A m 17
5. Remont balkonu ul. Bogatyńska 6A m 9
6. Naprawa schodów, barierki ,montaż daszku , oraz wymiana płytek przy lokalu 42 A ul. Dębicka 9
7. Uszczelnienie garażu I etap Bolkowska 1, 1A, 1B
8. Remont balkonów (2 piony) Bolkowska 1, 1A, 1B
9. Bolkowska 1 – brama garażowa segmentowa wymiana sprężyn
10. Bolkowska 2C – brama garażowa segmentowa – sprężyna – 2 szt.
11. Modernizacja wiaty śmieciowej przy budynku ul. Bolkowska 2C
12. Uszczelnienie przejścia rurowego metodą iniekcji ciśnieniowej w garażu poziom -1 w budynku ul. Bolkowska 2b
13. Remont balkonów nr 57 i 59 Dębicka 7 wraz z orynnowaniem
14. Wymiana wózków rolkowych w bramach przesuwnych
15. Montaż odstraszaczy gołębi na budynku ul. Grodkowska 15
16. Projekt wymiany centralnego ogrzewania w budynku ul. Kazubów 10
17. Naprawa przecieków metodą iniekcji wysokociśnieniowej w garażu ul. Kluczborska 4 (kolejny etap)
18. Remont balkonów (2 piony) Kluczborska 4
19. Kluczborska 4 – brama garażowa segmentowa (sprężyna – 2 szt.)
20. Kluczborska 5- wykonanie ekspertyzy ustalającej przyczynę pękania ścian w lokalu nr 6 i garażu podziemnym
21. Naprawa dwóch balkonów w lokalu nr 15 w budynku Kluczborska 7 (18m2) oraz gzymsu i ściany kominowej
22. Wymiana rolek, sprężyn oraz wózków przesuwnych w bramach garażowych (4szt) i bram ogrodzeniowych (3szt) – Kluczborska 5,7,9,11, Szlifierska 4A
23. Remont balkonu w lokalu 5 ul. Szlifierska 4A
24. Remont balkonu w lokalu 34 ul. Kluczborska 9 (łącznie 12,5m2)
25. Remont cokołu z płytek klinkierowych w budynku ul. Ziębickiej 4 od strony budynku Ziębicka 2.
26. Remont balkonu w lokalu 29A ul. Ziębicka 4
27. Ziębicka 5 – brama garażowa segmentowa (sprężyna – 2 szt.)
28. Remont balkonów na pierwszej i drugiej kondygnacji  w lokalu nr 8 w budynku ul. Ziębicka 7
29. Siodlarska 5 – brama garażowa przesuwna poziom górny (wózki)
30. Bogatyńska 5 – brama garażowa segmentowa poziom dolny (sprężyna – 2 szt.)
31. Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Kazubów 8
Remonty klatek
1. Remont zwyżki ul. Bolkowska 10 
2. Remont klatki nr III w budynku Łagowska 4
Remonty dachów
1. Remont dachu budynku ul. Bogatyńska 3 ok. 440m2
2. Remont dachu budynku Arki Bożka 1 ok. 440 m2
3. Naprawa dachu nad lokalem 43 w budynku ul. Arki Bożka 8, oraz montaż rur spustowych zmieniający kierunek odpływu wody 
4. Remont dachu budynku Łagowska 6 ok. 440 m2
5. Naprawa dachu nad lokalem 9 w budynku ul. Bogatyńska 6A ( wymiana ocieplenia stropu 164 m² , uszczelnienie 4 kominów, uszczelnienie kalenicy 40 mb, wymiana rynien 60 mb, wymiana rur spustowych 16mb X 3 szt. )  
6. Naprawa dachu i gzymsu nad lokalem 28 w budynku ul. Bogatyńska 4 
7. Wymiana rury spustowej, uszczelnienie łączeń w budynku ul. Bogatyńska 10A kl.
8. Wymiana rury spustowej w budynku ul. Bolkowska 2a, oraz uszczelnienie rur spustowych w budynkach ul. Bolkowska 2B,2D
9. Naprawa dachu w budynku ul. Kazubów 4 oś 1-6 ok. 250 m²
10. Naprawa daszku nad wejściem do komory zsypowej Kazubów 10 kl. IV
11. Naprawa daszku nad wejściem do budynku Kazubów 6A kl. II
12. Remont dachu budynku Łagowska 2 ok. 755m2
13. Ułożenie nowej foli oraz wełny po sprzątaniu nieczystości po gołębiach w budynku ul. Ziębicka 3 – kolejny etap
14. Wymiana rynien Ziębicka 1
15. Naprawa daszku nad wejściem do klatki nr 1 ul. Kazubów 8
Remonty dróg i chodników
1. Remonty nawierzchni drogowych na terenie wspólnym
Remonty sanitarne i inne
1. Modernizacja pionów p.poż. Arki Bożka 1 (projekt i wykonanie)
2. Modernizacja pionów p.poż. Arki Bożka 4 (projekt i wykonanie)
3. Modernizacja pionów p.poż. Arki Bożka 8 (projekt i wykonanie)
4. Modernizacja pionów p.poż. Łagowska 6 (projekt i wykonanie)
Remonty instalacji z.w. i c.w.
1. Wymiana instalacji cw+cyrkulacja w budynku ul. Bogatyńska 3
2. Wymiana instalacji cw+cyrkulacja w budynku ul. Budy 5
3. Wymiana instalacji  cw+cyrkulacja w budynku ul. Budy 1
Remonty instalacji sieci wod.kan.
1. Modernizacja hydroforni Łagowska 2A
2. Modernizacja hydroforni Łagowska 8
Roboty elektryczne
1. Arki Bożka 6 – montaż wyłączników prądu ppoż.       
2. Bolkowska 1 , 1A , 1B  – wymiana czujek dymu – 35 szt. , rop – 7 , podłączenie do centrali
3. Bolkowska 2A , 2B , 2C – wymiana czujek dymu – 32 szt. , rop – 9 , podłączenie do centrali
4. Bolkowska 2A , 2B , 2C – wymiana gazex ( 12 szt. ) , podłączenie do centrali         
5. Bolkowska 2D – wymiana gazex ( 4 szt. ), podłączenie do centrali 
6. Bolkowska 2D – brama garażowa segmentowa –  napęd
7. Kazubów 4 – projekt wyłączników prądu ppoż
8. Łagowska 2 – montaż wyłączników prądu ppoż.  
9. Ziębicka 5 – wymiana gazex ( 5 szt. ) i uruchomienie wentylacji 
 Oświetlenie zewnętrzne                                                                                        
1. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego – wymiana 75szt. opraw sodowych
2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego zamontowanego na ogrodzeniu i terenie wewnętrznym 21 szt lamp przy budynku Grodkowska 15  (7 szt  opraw Corona , 14 szt. Opraw Carina), oraz naprawa czapek betonowych na ogrodzeniu 
Oświetlenie wewnętrzne
1. Bolkowska 1 , 1A , 1B – wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w zejściach do garażu – 7 szt.
2. Bolkowska 2D – wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w zejściach do garażu – 3 szt.   
 Remonty dźwigów                               
1. Arki Bożka 4 wymiana linki ogranicznika prędkości oraz lin nośnych w dźwigu meblowym
2. Arki Bożka 1 wymiana linki ogranicznika prędkości w dźwigu osobowym
3. Bogatyńska 3  wymiana linki ogranicznika prędkości oraz wykonanie przeglądu specjalnego (1 element: liny nośne) w dźwigu meblowym
4. Arki Bożka 8 wymiana progu ruchomego w dźwigu meblowym
5. Baborowska 7 wymiana koła ciernego, łożysk w kole, lin nośnych oraz modernizacja chwytaczy w dźwigu osobowym kl. I
6. Baborowska 5 wymiana lin nośnych oraz modernizacja chwytaczy w dźwigach osobowych kl. I i III
7. Bolkowska 2C wymiana koła pośredniego (zdawczego) oraz linki ogranicznika prędkości w dźwigu osobowym
8. Łagowska 7 wymiana aparatury sterowej z falownikiem – wymiana: kabli zwisowych wraz z mocowaniem, kasety wezwań i kasety dyspozycji, aparatów i instalacji elektrycznej w szybie, remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla, wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (11 p.), wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej kl. I
9. Bolkowska 10 wymiana ogranicznika prędkości w dźwigu osobowym
10. Łagowska 5 modernizacja chwytaczy w dźwigu osobowym kl. II
11. Budy 5 remont silnika z wymianą sprzęgła silnika i sprzęgła wciągarki, wymiana amortyzatorów amortyzatorów pod zespołem napędowym, wykonanie przegladu specjalnego (3 elementy: tablica sterowa, falownik, sterownik) kl. II i III
12. Budy 3 wymiana koła pośredniego (zdawczego) oraz wykonanie przeglądu specjalnego (1 element: liny nośne) kl. III
13. Budy 1 wymiana: koła pośredniego (zdawczego 2 szt.)), ogranicznika prędkości, linki ogranicznika prędkości (2 szt.) w dźwigach osobowych kl. I i II
14. Kazubów 4 modernizacja chwytaczy w dźwigach osobowych (3 szt.) kl. I, II i III
15. Kazubów 10 wymiana koła pośredniego (zdawczego 2 szt.) oraz modernizacja chwytaczy (4 szt.) w dźwigach osobowych kl. I, II, III, IV
16. Kazubów 6A modernizacja chwytaczy w dźwigu osobowym kl. I
17. Kazubów 8B modernizacja chwytaczy w dźwigach osobowych (4 szt.) kl. I, II, III, IV, wymiana aparatury sterowej z falownikiem – wymiana: kabli zwisowych wraz z mocowaniem, kasety wezwań i kasety dyspozycji, aparatów i instalacji elektrycznej w szybie, remont drzwi
18. Kluczborska 9 wymiana koła pośredniego (zdawczego)  oraz ogranicznika prędkości w dźwigu osobowym
19. ul. Łagowska 3 wymiana ogranicznika prędkości w dźwigu osobowym kl. I
20. ul. Łagowska 1 wymiana koła ciernego, łożysk w kole i lin nośnych (2 szt.) oraz ogranicznika prędkości w dźwigach osobowych kl. II i III
21. Łagowska 2 wymiana ogranicznika prędkości (2 szt.) w dźwigach osobowych kl. II i III
22. Ziębicka 5 wykonanie przeglądu specjalnego (14 elementów), wymiana węża hydraulicznego oraz oleju w dźwigu osobowym
23. Kazubów 6 modernizacja chwytaczy (3 szt.) w dźwigach osobowych kl. I, II, III
24. Kazubów 8 modernizacja chwytaczy (3 szt.) w dźwigach osobowych kl. I, II, III