Wykaz remontów na 2021

L.p. Wyszczególnienie
Remonty sanitarne
1. Naprawy po przeglądach gazowych i wentylacyjnych
2. Wykonanie pionu p.poż. nawodnionego (nakaz straży poż.) dokończenie- 1 klatka Łagowska 4
3. Wykonanie pionu p.poż. nawodnionego – 1 klatka Arki Bożka 6
4. Wykonanie pionu p.poż. nawodnionego – 1 klatka Łagowska 2
5. Wymiana zaworów podpionowych c.w + z.w. + cyrkulacja Zaborowska 15
6. Wymiana zaworów podpionowych c.w + z.w. + cyrkulacja Ziębicka 2
7. Wymiana zaworów podpionowych c.w + z.w. + cyrkulacja Jeździecka 1
8. Wymiana zaworów podpionowych c.w + z.w. + cyrkulacja Jeździecka 3
9. Wymiana zaworów podpionowych Kluczborska 4
10. Wymiana c.o Łagowska 6 ( projekt uaktualnienie )
11. Wymiana części wodociągu zasilającego usługi obręb ulicy Kazubów 4
12. Projekt, wymiana central, czujek, p.poż. Bolkowska 1, 1A,1B (nakaz straży pożarnej) II etap z III
13. czyszczenie kanalizacji po zalaniach piwnic 2020 Kluczborska 7,9, Arki Bożka 6, Arki Bożka 8, Siodlarska 5, kanalizacja burzowa przy bramie wjazdowej Grodkowska 15
Remonty dachów
1. Remont dachu Arki Bożka 4
2. Remont dachu Kazubów 4 – (liczne awarie)
3. Remont części dachu + balkony w obrębie rusztowania Ziębicka 1
4. Remont tarasów 2 szt Bolkowska 2b i 2d
5. Remont dachu zwyżka Bolkowska 4
6. Naprawa dachu nad lokalem 27 Bogatyńska 4
7. Naprawa dachu Bolkowska 4 i Łagowska 2
8. Naprawa dachu Ziębicka 4
Remonty i modernizacje infrastruktury
1. Naprawa dróg asfaltowych (założenie)
2. Wykonanie chodników na przedeptach, przełożenie ciągów pieszych (założenie) + 2 miejsca na ul. Grodkowskiej 15
Remonty elektryczne
1. Montaż głównych wyłączników prądowych Arki Bożka 6, Łagowska 2
2. Modernizacja oświetlenia ciąg latarni ul. Baborowska 5/7 zmiana sposobu oświetlenia
3. Wymiana zasilania do słupa nt Ł-02 rejon Łagowska 4
4. Doświetlenie altany śmietnikowej Jeździecka 1/3
5. Naprawa instalacji odgromowej Bolkowska 8 i 10
6. Montaż z instalacją oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie kościoła Bolkowska
7. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego wymiana 40 opraw ulicznych na ledowe
Remonty bieżące dźwigów
1. Remonty bieżące dźwigów
2. Dofinansowanie do platformy dla niepełnosprawnych Kazubów 6
Remonty ogólnobudowlane
1. Ekspertyza płyta garażu Bolkowska 1,1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D
2. Projekt i wykonanie wejścia Łagowska 4 kl. I / I etap projekt i uzgodnienia
3. Projekt z wykonaniem nowego wejścia do lokalu usługowego Bolkowska 2A
4. Dokończenie remontu wg projektu Szlifierska 4A II etap z III
5. Naprawa schodów zewnętrznych Kluczborska 7
6. Wymiana 2 szt drzwi wewnętrznych Kazubów 4
7. Modernizacja altan śmietnikowych Bolkowska 2A i 2 B
8. Remont pomieszczeń biura ADM GÓRCE
Remonty klatek schodowych
1. Remont klatki schodowej Łagowska 4 + łącznik – kontynuacja po nakazie straży poż (kl.III) lub remont klatki schodowej Łagowska 2 ( 1 klatka )
2. Remont klatki schodowej Arki Bożka 6
3. Remont klatki schodowej Łagowska 2 (1 klatka)
Rezerwa na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne