Wybór wykonawcy na wykonanie oceny stanu drożności komunikacyjnej ciągów pieszo-jezdnych pod względem dojazdu służb p-poż. do poszczególnych budynków na terenie Osiedla Bemowo I/II

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola Administracja Osiedla Bemowo I/II ul. Wrocławska 3, zaprasza do złożenia ofert cenowych w postępowaniu o Wybór wykonawcy na wykonanie oceny stanu drożności komunikacyjnej ciągów pieszo-jezdnych pod względem dojazdu służb p-poż. do poszczególnych budynków na terenie Osiedla Bemowo Więcej