Administrator nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA w Warszawie
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika na stanowisku:

Administratora nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa Bemowo

Zakres zadań i opis stanowiska:

 • Kontrola stanu budynków, terenów zielonych, placów zabaw i boisk sportowych znajdujących się w zasobach Administracji Osiedla pod względem sanitarno-porządkowym i technicznym,
 • Kontrola pracy gospodarzy i firm zewnętrznych,
 • Przyjmowanie interesantów i obsługa bieżącej korespondencji kierowanej do Działu Eksploatacji,
 • Wprowadzanie w systemie informatycznym zmian dotyczących lokali.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku – warunek konieczny
 • Znajomości problematyki zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi
 • Licencja zarządcy nieruchomości – mile widziana
 • Znajomość obsługi komputera i MS Office
 • Dyspozycyjności, umiejętności zarządzania czasem;
 • Samodzielności i inicjatywy przy rozwiązywaniu problemów;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w prężnej i stabilnej firmie,
 • Miłą i przyjazną atmosferę,
 • Bogaty pakiet socjalny.

Aplikację można składać w następujący sposób:

 • Mailem na adres:kadry@smwola.com.pl
 • osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA w zamkniętej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA
 • Pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA, ul. Powstańców Śląskich 104/227, 01-466 Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa WOLA z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się z wybranymi osobami.


INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż  60 dni od momentu zakończenia rekrutacji.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail sekretariat@smwola.com.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@smwola.com.pl