OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAPRAWĘ DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE OSIEDLA BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy na naprawę dróg i chodników na terenie Osiedla Bemowo IV w 2021 roku w zakresie:

  1. Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w ul. Sołtana (zmiana nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej) na długości ok. 90 m (szer. 4,60 m) wraz z przełożeniem kostki brukowej w zatokach parkingowych.
  2. Wykonanie chodnika  w rejonie budynku Sołtana 14 o długości ok. 70 mb. (szer 1,5 m).
  3. Wykonanie innych prac brukarskich na terenie osiedla Bemowo IV na podstawie oferowanych cen jednostkowych.

Pożądany termin wykonania zamówienia dla części I i II – 20.08.2021 r., a dla części III do dnia 30.09.2021 r.

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.

W przypadku dodatkowych pytań potencjalnych oferentów prosimy o kontakt z Działem Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV pod nr telefonu 508 087 628 lub mailowo na adres bemowo4@smwola.com.pl