OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA MODERNIZACJĘ POMPOWNI WODY SOCJALNO-BYTOWEJ I P.POŻ. NA TERENIE OSIEDLA BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy na prace polegające na wymianie istniejącego zestawu pompowego na nowy oraz przystosowaniu pompowni wody socjalno-bytowej zlokalizowanej w budynku wolnostojącym przy ul. J. Kaden-Bandrowskiego 4A (pompownia- H428) na potrzeby zaopatrzenia p.poż. budynków z niej zasilanych.

Zakres prac, warunki przystąpienia do konkursu oraz sposób wyłonienia Oferenta znajdują się w pliku poniżej: