•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Dział Księgowości
 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek   08:00 - 16:00
czwartek                                            10:00 - 18:00
 
 
tel. 22 440 74 11
 
 
Należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy:
 
Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe.
 

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń