Wykaz remontów na 2024 rok

Wykaz planowanych prac remontowych na 2024 r.
– zatwierdzony uchwałą nr 60/2023 Rady Osiedla Bemowo IV z dnia 27.11.2023 r.

Lp.Adres budynków nieruchomości Numer nieruchomościRodzaj robót
1Mienie SM 200Usuwanie zagrzybienia z  elewacji budynków 
Prace naprawcze różne w budynkach 
Publikacja ogłoszeń na roboty budowlane
Remont dróg i chodników
Wymiana/remont przykanalików
Wymiana lamp ulicznych
Modernizacja oświetlenia w  budynkach Osiedla II etap
Nieprzewidziane naprawy dźwigów wynikające
z bieżącej konserwacji
Roboty nieprzewidziane
2Kaden-Bandrowskiego 1,3,5, 
Wrocławska 14
201Naprawa balkonów; Kaden-Bandrowskiego 5 
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów; Kaden-Bandrowskiego 3,5, Wrocławska 14
3Kaden-Bandrowskiego 7,9,
Wrocławska 16
202Naprawa balkonów; Kaden-Bandrowskiego 7
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów; Kaden-Bandrowskiego 9, Wrocławska 16
4Kaden-Bandrowskiego 2,8,10,
Rosy Bailly 1,3,5,7,9,11,13
203Naprawa balkonów; Kaden-Bandrowskiego 2
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów; Kaden-Bandrowskiego 8,10, Rosy Bailly 7,9,13
5Wrocławska 20,
Widawska 1,3,5,7,9,11,13,15
204Naprawa balkonów; Widawska 1, 3, 9
Dokumentacja na wymianę pionów ppoż. Widawska 3-15
Modernizacja instalacji ppoż.
Widawska 3-15
Budowa przyłączy ppoż
Remonty instalacji odgromowych; Widawska
11 i 13  
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów; Widawska 3,5,7,9,11,13
6Wolfkego 2,4,6,8,10
Widawska 19, 21,23
205Remont kapitalny balkonów; Widawska 19, 23
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów; Wolfkego 2,4,10
7Sołtana 3,7206Dokumentacja na wymianę pionów ppoż.
Modernizacja instalacji ppoż. 
Budowa przyłączy ppoż
Publikacja ogłoszenia o przetargu
Częściowe odnawianie klatek schodowych 
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów; Sołtana 3,7
8Wolfkego 1,
Sołtana 2,4,6,10,12,14
207Naprawa balkonów; Sołtana 6
Dokumentacja na wymianę pionów ppoż.;
Sołtana 2-14
Modernizacja instalacji ppoż. 
Budowa przyłączy ppoż;
Sołtana 2-14
Publikacja ogłoszenia o przetargu
Remonty kapitalne dźwigów;  Sołtana 2,6,10,12,14
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów; Sołtana 2,4,6,10,12,14, Wolfkego 1
9Wolfkego 14,16,18208Dokumentacja na wymianę pionów ppoż.
Modernizacja instalacji ppoż. 
Budowa przyłączy ppoż
Publikacja ogłoszenia o przetargu
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów; Wolfkego 14,16,18
10Widawska  27210Likwidacja przecieków w garażach
Wymiana drzwi do hydroforni
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; 
11Powstańców Śląskich 104212Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów
12Oławska  5213 
13Widawska 17 – Parking214Likwidacja przecieków w garażach
14Rosy Bailly – Pawilony215 
15Widawska 25217Remont kapitalny balkonów
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów
16Powstańców Śląskich
108, 108A,108B,108C
218Remont kapitalny tarasów 
Wymiana koryt odpływowych w garażach; 108, 108,108A,108B
Remonty kapitalne dźwigów;
Powstańców Śląskich 108C
17Powstańców Śląskich 106,106A,106B,106C,106D219Likwidacja przecieków w garażach
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; 106A
18Wrocławska 18221Likwidacja przecieków w garażach
Zabudowa wjazdów do garażu  
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów
19Blatona 1,2,3,4,6222Naprawa balkonów; Blatona 2
Naprawa kominów; Blatona 2 i 6 
Remont dachów; Blatona 2 i 6 
Budowa parkingu II etap; Blatona 3
Naprawy poziomów kanalizacji
w piwnicy; Blatona 2
Remonty instalacji odgromowych; Blatona 2 i 6  
Remonty dźwigów wynikające
z corocznych przeglądów;
Blatona 1,2,3,4,6