Radiowy odczyt stanu wodomierzy

Administracja Osiedla Bemowo IV informuje, że od dnia 12.01.2022 r. będą dokonywane radiowe odczyty stanów wodomierzy lokatorskich  zarejestrowany na dzień 31.12.2021 r. Odczyty przeprowadzane będą zdalniem bez wchodzenia do lokali.

UWAGA!

Administracja Osiedla Bemowo IV uprzejmie przypomina, że piony kanalizacyjne usytuowane w lokalach przeznaczone są wyłącznie do odprowadzania ścieków komunalnych. Apelujemy do Państwa odpowiedzialności przy użytkowaniu instalacji kanalizacyjnych. Wrzucanie do misek sedesowych pieluch typu „pampers” podpasek, kości, ścierek, mokrych chusteczek, żwirków, Więcej

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1749/2021 z dnia 17.11.2021 r. w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Więcej