Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1749/2021 z dnia 17.11.2021 r. w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.


Z powodu ww. rozstrzygnięcia, w dniu 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2022 r. w zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty :

85,00 zł od gospodarstwa domowego

Informacja dostępna na stronie internetowej:

https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

Zaktualizowane Informacje o wysokości opłat zostaną Państwu dostarczone w dniach 30 – 31.12.2021 r.

W związku z pandemią koronawirusa, aby zachować  najwyższe zasady bezpieczeństwa, Informacje o wysokości opłat zostaną przekazane do Państwa skrzynek pocztowych.