Z uwagi na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne od 29.03.20201 r. zostają wstrzymane przeglądy i prace w lokalach (z wyjątkiem awarii wymagających natychmiastowej interwencji)