Wybór wykonawcy na prowadzenie prac w zakresie konserwacji i drobnych napraw systemów domofonowych oraz ślusarki drzwiowej do klatek schodowych i komór zsypowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA Administracji Osiedla Bemowo I/II

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola Administracja Osiedla Bemowo I/II ul. Wrocławska 3, zaprasza do złożenia ofert cenowych w postępowaniu o wybór wykonawcy na prowadzenie prac w zakresie konserwacji i drobnych napraw systemów domofonowych oraz ślusarki drzwiowej do klatek schodowych i komór zsypowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA Administracji Osiedla Bemowo I/II.

Zakres prac, termin wykonania prac, termin przedkładania ofert oraz pozostałe informacje dotyczące szczegółów w załączniku poniżej: