Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA w Warszawie
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika na stanowisku:

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań i opis stanowiska:

Prowadzenie kancelarii biura Zarządu SM WOLA, a w szczególności:

 • Bezpośrednia i telefoniczna obsługa interesantów, kierowanie ich do właściwych działów merytorycznych,
 • Przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie wszelkiej korespondencji do odpowiednich działów merytorycznych,
 • Rejestrowanie i skanowanie dokumentów przychodzących i wychodzących biura Zarządu i wspólnot mieszkaniowych w dzienniku elektronicznym,
 • Prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, przygotowywanie wysyłek pocztowych,
 • Przygotowywanie i archiwizowanie pism Zarządu.
 • Przygotowywanie treści Uchwał Zarządu, prowadzenie rejestru tych uchwał oraz ich archiwizowanie,
 • Prowadzenie kalendarza spotkań Członków Zarządu, obsługa spotkań.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Preferowane wykształcenie co najmniej średnie,
 • Umiejętności zarządzania czasem,
 • Samodzielności i inicjatywy przy rozwiązywaniu problemów.
 • Dokładności oraz bardzo dobrej organizacji pracy,
 • Sumienności w realizacji obowiązków,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na zastępstwo,
 • Pracę w prężnej i stabilnej firmie,
 • Miłą i przyjazną atmosferę,
 • Bogaty pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w następujący sposób:

 • mailem na adres: kadry@smwola.com.pl
 • osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA w zamkniętej kopercie dopiskiem REKRUTACJA – Biuro Zarządu
 • pocztą na adres: 
  Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA
  ul. Powstańców Śląskich 104/227
  01-466 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa WOLA z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227
 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału
w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający
na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż  60 dni od momentu zakończenia rekrutacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.