Pracownik do archiwizacji i skanowania dokumentacji lokalowej w Dziale Członkowsko Mieszkaniowym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA w Warszawie
zatrudni
:

Pracownika do archiwizacji i skanowania dokumentacji lokalowej
w Dziale Członkowsko Mieszkaniowym.

Miejsce pracy: Warszawa – Bemowo

Zakres obowiązków:

 • Porządkowanie, brakowanie oraz archiwizacja teczek lokalowych,
 • Sporządzanie spisów dokumentów znajdujących się w teczkach,
 • Skanowanie dokumentów i umieszczanie ich w systemie,

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego,
 • Skrupulatności i sumienności w realizacji obowiązków, ,
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Mile widziane doświadczenie związane z archiwizacją dokumentacji,
 • Mile widziana znajomość systemu UNISOFT

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • Pracę w prężnej i stabilnej firmie,
 • Miłą i przyjazną atmosferę,
 • Bogaty pakiet socjalny.

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@smwola.com.pl wraz z podpisaną „zgodą dla kandydata”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV wraz z następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa WOLA z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aplikację można składać w terminie do dnia 15.05.2021 r. w następujący sposób:

 • osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA w zamkniętej kopercie dopiskiem REKRUTACJA
 • pocztą na adres: 
  Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA
  ul. Powstańców Śląskich 104/227
  01-466 Warszawa

 • INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
  w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż  60 dni od momentu zakończenia rekrutacji.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail sekretariat@smwola.com.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@smwola.com.pl