OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR WYKONAWCY WYMIANY DRZWI W BUDYNKACH OSIEDLA BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14, informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy wymiany drzwi w budynkach Osiedla Bemowo IV SM WOLA w Warszawie.

Planowany termin zakończenia prac: 30.09.2022 r.

W przypadku pytań dotyczących zakresu prac i wymagań Zamawiającego prosimy o kontakt z Działem Eksploatacyjno-Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV, tel. nr 508 087 628 lub mailowo na adres bemowo4@smwola.com.pl

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.