OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ROBÓT LASTRYKARSKICH W OSIEDLU BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14, informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy robót lastrykarskich polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z lastryka płukanego na schodach i podestach zewnętrznych do budynku przy ul. Powstańców Śląskich 108A na terenie Osiedla Bemowo IV.

Planowany termin zakończenia robót: 28.06.2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zakresu i wymagań kontroli prosimy o kontakt z Działem Eksploatacyjno-Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV, tel. nr 22 638 53 40 oraz mailowo na adres przetargi4@smwola.com.pl.

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie. Termin składania ofert upływa
w dniu 10.04.2024 r.