OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI WENTYLACYJNYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH I LOKALACH OSIEDLA BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy okresowej kontroli wentylacyjnych przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami w budynkach i lokalach Osiedla Bemowo IV.

Planowany termin zakończenia kontroli 31.10.2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zakresu i wymagań kontroli prosimy o kontakt z Działem Eksploatacyjno- Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV, tel. nr 22 836 31 83 lub 22 836 05 24 w.257 oraz mailowo na adres bemowo4@smwola.com.pl.

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.