OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI OKRESOWEJ INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH I LOKALACH OSIEDLA BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy kontroli okresowej instalacji gazowych w budynkach i lokalach Osiedla Bemowo IV w celu sprawdzenia ich sprawności technicznej.

Planowany termin zakończenia kontroli 31.10.2023 r.

W przypadku pytań dotyczących zakresu i wymagań sprawdzenia prosimy o kontakt z Działem Eksploatacyjno-Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV, tel. nr 22 836 31 83 lub 22 836 05 24 w. 257 oraz mailowo na adres bemowo4@smwola.com.pl.

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.