Ogłoszenie o konkursie ofert na pełnienie pogotowia hydraulicznego poza godzinami pracy Administracji Osiedla Bemowo IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV ul. Wolfkego 14 informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy na pełnienie pogotowia elektrycznego poza godzinami pracy Administracji oraz w dni ustawowo wolne od pracy w ciągu całej doby, zabezpieczając potrzeby budynków Osiedla Bemowo IV.

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 508-087-628.

Zakres prac, warunki przystąpienia do konkursu oraz sposób wyłonienia Oferenta znajdują się w pliku poniżej: