OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA DACHU BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 106D W OSIEDLU BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA  Administracja Osiedla Bemowo IV; 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy robót budowlanych na dachu budynku przy ul. Powstańców Śląskich 106D
w Osiedlu Bemowo IV. Zakres prac obejmuje naprawę tynku na 8 lukarnach oraz pomalowanie 17 lukarn.

Planowany termin zakończenia robót 24.06.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zakresu i wymagań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Działem Eksploatacyjno-Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV, tel. nr 508 087 628 lub mailowo na adres bemowo4@smwola.com.pl

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.