Ogłoszenie o konkursie ofert na modernizację stacji pomp przy ul. Blatona 8 w Osiedlu Bemowo IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 informuje,
że ogłoszony został konkurs na wybór Wykonawcy modernizacji stacji pomp przy ul. Blatona 8  na terenie Osiedla Bemowo IV.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych –  31.10.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zakresu robót i wymagań Zamawiającego prosimy o kontakt
z Działem Eksploatacyjno-Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV, tel. nr 512-496-111 lub mailowo na adres bemowo4@smwola.com.pl

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.