Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie prac ogrodniczych na terenie Osiedla Bemowo IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV ul. Wolfkego 14 informuje, że ogłoszony został konkurs na wybór wykonawcy na wykonanie prac ogrodniczych w 2021 roku na terenie Osiedla.

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 513-016-836.