OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI WOKÓŁ BUDYNKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 18 W OSIEDLU BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 informuje,
że ogłoszony został konkurs na wybór Wykonawcy częściowej przebudowy nawierzchni wokół budynku przy
ul. Wrocławskiej 18 na terenie Osiedla Bemowo IV.

Planowany termin zakończenia robót –  14.10.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zakresu robót i wymagań Zamawiającego prosimy o kontakt
z Działem Eksploatacyjno-Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV, tel. nr 508-087-628 lub mailowo na adres bemowo4@smwola.com.pl

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.