OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BUDOWĘ 10 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z DROGĄ MANEWROWĄ  W OSIEDLU BEMOWO IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 informuje, że ogłoszony został konkurs na budowę 10 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową w Osiedlu Bemowo IV.

Planowany termin rozpoczęcia prac –  03.06.2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zakresu robót i wymagań Zamawiającego prosimy o kontakt z Działem Eksploatacyjno-Technicznym Administracji Osiedla Bemowo IV, tel. nr 22 638 53 40, 22 638 51 30  w 240 lub mailowo na adres: przetargi4@smwola.com.pl

Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót oraz świadczenie usług na rzecz SM WOLA w Warszawie.