Nowe zasady dotyczące opłat za wywóz nieczystości

W związku z obowiązywaniem od dnia 01 kwietnia 2021 r. uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1199/2020 z dnia 15.10.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, poniżej prezentujemy informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA o zmianie sposobu wyliczania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że SM WOLA podpisała się pod listem otwartym w sprawie opłat za śmieci kierowanym przez grupę warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do Prezydenta m.st. Warszawy. Poniżej prezentujemy treść tego listu: