Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego SM WOLA 2021/2022.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wola serdecznie zaprasza do przedstawienia ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2021 oraz 2022.

Oferty należy złożyć do dnia 08 października 2021 r. w Sekretariacie Biura Zarządu (01-466) Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 lub przesłać drogą elektroniczną na adres  sekretariat@smwola.com.pl.