Informacja o zmianie taryfy dla ciepła

Administracja Osiedla Bemowo IV informuje, że od dnia 01.06.2021 r.obowiązuje nowa taryfa dla ciepła PGNiG Termika S.A., której dystrybutorem jest Veolia Energia Warszawa S.A. Z powyższej taryfy wynika wzrost cen za dostarczone ciepło o 7,3% oraz za zamówioną moc cieplną o 4,5%. Poprzednia taryfa obowiązywała od dnia 1.09.2020 r.

Taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.13.2021.142.XXIzm.ARy z dnia 10.05.2021 r.

Administracja Osiedla Bemowo IV informuje także, że mimo wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła nie ulegają zmianie opłaty zaliczkowe na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Zmiany te będą uwzględnione przy rozliczeniu kosztów energii cieplnej za 2021 rok zgodnie z obowiązującymi ”Zasadami Rozliczania Kosztów Eksploatacji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA”.

Na wniosek użytkownika lokalu istnieje możliwość indywidualnego zwiększenia zaliczek.

Szczegółowy tekst obowiązującej taryfy dla ciepła (grupa taryfowa A3B1C1) znajduje się na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl