•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni.

W skład wchodzi 28 członków, którzy wybierani są na Walnym Zgromadzeniu, spośród członków spółdzielni w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

wybrany na kadencję w latach 2018 - 2021 przez Walne Zgromadzenie:

 

1. Zygmunt BUKOWSKI - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Jolanta RADKIEWICZ - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Dariusz STRZELECKI - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

4. Krzysztof JANIK- Sekretarz Rady Nadzorczej

5. Paweł KOSZARNY - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

6. Krzysztof DOBROWOLSKI - Przewodniczacy Komisji Inwestycyjno-Technicznej

7. Mirosław BISCH - Przewodnicząca Komisji ds. Eksploatacji

8. Witold KOCZMIEROWSKI - Przewodniczący Komisji Członkowsko-Reglaminowej

9. Jacek OTULAK - Przewodniczacy Komisji Kultury

10. Małgorzata BASIŃSKA

11. Sylweriusz BORZĘCKI

12. Ryszard BUDEK

13. Beata DOBROŃ

14. Zofia JANKOWSKA

15. Ewa KARWACKA

16. Mirosław KOŚCIUCZYK

17. Małgorzata KOWALCZYK

18. Stanisława LUBAŃSKA

19. Sławomir MAGDZIAK

20. Jolanta MECH

21. Dorota PIECHOCKA

22. Zofia PIOTROWSKA

23. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

24. Rafał RUŚĆ

25. Aldona SZCZEPANKOWSKA

26. Grażyna SZCZEPAŃSKA

27. Anna WRÓBEL

28.