•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA GÓRCE

wybrany na kadencję w latach 2015 - 2018 przez Walne Zgromadzenie

 

           1. Ilona SAWICKA- Przewodnicząca Rady

2.  Marek WITKOWSKI - Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Technicznej

3.  Iwona MARKOWSKA - Sekretarz Rady

4.  Agata KOWALEWSKA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5.

6. Hanna ŁADA - Przewodnicząca Komisji Kultury

7.  Zofia RACZKOWSKA - Przewodnicząca Komisji ds. Członkowskich

8.  Małgorzata BARZYCKA-BANASZCZYK

9. Elżbieta BISCH

10. Wiesław BRZEG

11.  Maria Ewa CZERWIŃSKA

12.  Iwona GAJOWIAK-KRYSTOSIAK

13. Jan JĘDRZEJEWSKI

14. Mirosław KOŚCIUCZYK

15. Małgorzata MADANOWICZ

16.  Krzysztof MICHALSKI

17.  Tomasz OMIECKI

18.  Rafał RUŚĆ

19. Wiesław SOCHA

20.  Krzysztof TRACZUK

 

Dyżury Rady Osiedla GÓRCE w 2015 roku odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

w Sali Konferencyjnej przy ul. Bolkowskiej 2B kl. III  kod wejściowy 199