•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA, Administracja Osiedla GÓRCE zatrudni pracownika na stanowisku:

 

Inspektora Nadzoru ds.Sanitarnych

 

Główne zadanie:

pełnienie nadzoru techniczno – eksploatacyjnego w zakresie robót konserwacyjnych i remontowych    instalacji sanitarnych wod.-kan. oraz instalacji wentylacyjnych i gazowych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe i 4 lata pracy lub średnie odpowiednie i 6 lat pracy
 • aktualne uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej
 • umiejętność kosztorysowania
 • dobrze widziane doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub znajomość podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programu NORMA
 • dobre umiejętności interpersonalne

 

Oferta powinna zawierać:

 • zgłoszenie wraz z listem motywacyjnym
 • CV
 • kopię dyplomu
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na aplikowanym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. (Dz. U. z 2015 r.)

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Administracji „Górce”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja, zaadresowanej:

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Administracja Osiedla "Górce"

ul. Łagowska 3

01-464 Warszawa

(22) 665 69 29

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), jest Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA z siedzibą w Warszawie (01-466) przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227. Zebrane dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA”, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Dane podane przez kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z art. 22[1] Kodeksu pracy nie będą rozpatrywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA”. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani* prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.

 

Przekazane dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu rekrutacji.