•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

plakat

Administracja Osiedla GÓRCE przypomina, iż zgodnie z § 23  pkt. 1 Regulaminu porządku domowego i użytkowania lokali  w SM WOLA, zabronione jest wyrzucanie żywności na trawniki, chodniki, place zabaw w celu dokarmiania zwierząt, w szczególności ptaków.

Zalegająca żywność ulega rozkładowy powodując gromadzenie się dużej ilości robactwa i gryzoni oraz negatywnie wpływa na estetyczny wygląd osiedla.

Jednocześnie prosimy o dokarmianie ptaków tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.